อาหารเน้นพืชและไม่ปรุงแต่งเป็นหลักคืออะไร?

อาหารเน้นพืชและไม่ปรุงแต่งเป็นหลักคืออะไร?

การดูแลด้านโภชนาการสำหรับลูกน้อย โดยให้เขารับประทานแต่อาหารเน้นพืชและไม่ปรุงแต่งเป็นหลักเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่คุณสามารถมอบให้กับลูกน้อยของคุณได้

แต่อาหารเน้นพืชและไม่ปรุงแต่งเป็นหลักคืออะไร?

อาหารเน้นพืชและไม่ปรุงแต่งเป็นหลัก คือ อาหารที่ทำมาจากพืชทั้งหมดโดยไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป ดัดแปลงพันธุกรรม ไม่ใส่สารกันเสียและสารเคมีป้องกันศัตรูพืชใด ๆ

อาหารที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของอาหารเน้นพืชและไม่ปรุงแต่งเป็นหลักจะต้องตรงกับเงื่อนไขต่อไปนี้

ผลไม้, ผัก, ธัญพืชและเมล็ดพืชล้วนเป็นเรียกได้ว่าเป็นวัตถุดิบที่อยู่ในแนวคิดของอาหารเน้นพืชและไม่ปรุงแต่งเป็นหลัก โดยมีสีสันตามธรรมชาติ มีคุณประโยชน์ทั้งให้พลังงานและเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ มีรสชาติเป็นที่โปรดปรานของเด็ก ๆ ดังนั้นเมื่อคุณออกไปจ่ายตลาดควรมองหาแต่ผลิตภัณฑ์อาหารที่ประกอบไปด้วยวัตถุดิบที่มาจากพืชผักผลไม้เหล่านี้

มีส่วนประกอบจากพืชผักผลไม้ทั้งหมดเต็ม 100%:

อาหารที่ประกอบไปด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติและคุณค่าทางอาหารที่ได้มาจากวัตถุดิบดั้งเดิม คือ “อาหารเน้นพืชและไม่ปรุงแต่งเป็นหลัก” โดยอาหารเหล่านี้ต้องไม่ผ่านการแปรรูปแบบหลายขั้นตอน ไม่ขัดสี ไม่ใส่สารกันเสียหรือไม่ใส่สารเคมีป้องกันศัตรูพืชใด ๆ เลย แต่หากเป็นกระบวนการแปรรูปเล็กน้อยตราบเท่าที่คุณค่าทางอาหารยังอยู่ครบถ้วน เช่นนี้สามารถทำได้ ยกตัวอย่างเช่น การกะเทาะเปลือกธัญพืชเพื่อนำมาทำแป้ง เราถือว่าแป้งจากธัญพืชนี้ยังอยู่ในแนวคิดของอาหารเน้นพืชและไม่ปรุงแต่งเป็นหลัก แต่การนำเมล็ดพืชมาสกัดเป็นน้ำมันนั้นถือว่านำมาใช้เพียงบางส่วนของเมล็ดไม่ใช่ทั้งหมด ซึ่งอาจเรียกได้ว่าน้ำมันไม่ใช่อาหารเน้นพืชและไม่ปรุงแต่งเป็นหลัก เป็นต้น

ข้อควรจำ: อาหารของคุณต้องทำมาจากพืชและทำมาจากพืชทั้งส่วน การรับประทานอาหารที่ผ่านการแปรรูปหลายขั้นตอนมานั้นไม่ดีต่อสุขภาพ รวมไปถึงการรับประทานอาหารที่มีผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ให้คุณค่าทางโภชนาการเทียบไม่ได้กับการรับประทานอาหารจากพืชทั้งหมดเช่นเดียวกัน

สิ่งที่คุณควรหลีกเลี่ยง

  • โภชนาการอาหารในแนวคิดของการรับประทานอาหารเน้นพืชและไม่ปรุงแต่งเป็นหลักนั้นนั้น ผลิตภัณฑ์อาหารที่คุณเลือกต้องไม่มีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์จากสัตว์ได้แก่ เนื้อสัตว์ (สีแดงหรือสีขาว), ไข่, นม, ผลิตภัณฑ์จากนม, น้ำผึ้ง, เจลาตินและอื่น ๆ
  • กระบวนการแปรรูปอาหารแบบหลายขั้นตอน การใส่สารเติมแต่ง ปรุงรส ใส่สารกันเสียและสารเคมีอื่น ๆ ไม่นับรวมเป็นอาหารเน้นพืชและไม่ปรุงแต่งเป็นหลักแม้ว่าจะทำมาจากพืชก็ตาม
  • โปรดจำไว้ว่าน้ำมัน น้ำตาล เกลือในปริมาณที่มากเกินไปที่พบในอาหารทั่วไปในชีวิตประจำวัน ไม่รวมอยู่ในแนวคิดของอาหารเน้นพืชและไม่ปรุงแต่งเป็นหลักเพราะสิ่งเหล่านี้ได้ผ่านการแปรรูปและกระบวนการผลิตหลายขั้นตอนจนคุณค่าทางอาหารได้ลดลงไปมากแล้ว
 

เงื่อนไขอื่น ๆ

เงื่อนไขที่ใช้ร่วมกับอาหารเน้นพืชและไม่ปรุงแต่งเป็นหลักคือ “ออร์แกนิค”

“อาหารออร์แกนิค” คืออาหารที่ประกอบขึ้นจากวัตถุดิบที่ทำมาจากพืชและเติบโตขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งแปลว่าไม่มีการใช้สารเคมีในขึ้นตอนการเพาะปลูกพืชเหล่านี้ ไม่มีการใส่ปุ๋ยหรือฉีดสารใด ๆ เพื่อเร่งการเจริญเติบโตหรือเพื่อทำให้พืชผักผลไม้เหล่านี้มีขนาดใหญ่เกินธรรมชาติ

อ่าน ทำไมต้องเลือกรับประทานอาหารเน้นพืชและไม่ปรุงแต่งเป็นหลัก เพื่อค้นพบว่าแนวคิดนี้สามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้กับลูกน้อยของคุณได้อย่างไร?

เข้าร่วม Baby Natura

รับข่าวสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ กิจกรรม และโปรโมชั่นต่างๆ .