อาหารเด็ก-ข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ จากหลากหลายผู้เชี่ยวชาญ

คำยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

มาดูกันว่าแพทย์และผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการรับประทานอาหารจากพืชและไม่ปรุงแต่งเป็นหลัก?

แพทย์และนักวิจัยใช้เวลาหลายสิบปีเพื่อค้นคว้าหาสาเหตุว่า เพราะอะไรอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายต่าง ๆ จึงเพิ่มมากขึ้น พวกเขาทำการวิจัยและศึกษาค้นคว้าภายใต้ทฤษฏีทางการแพทย์และบทความทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องจากวารสารทางการแพทย์ต่าง ๆ และได้ข้อสรุปว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างอาหารที่เรารับประทานเข้าไปและสุขภาพของเรา

ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ต่างได้ข้อสรุปไปในทิศทางเดียวกันว่า อาหารที่เหมาะสำหรับมนุษย์ตามธรรมชาตินั้น ได้แก่ อาหารที่ประกอบไปด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติอย่างพืชผักที่ผ่านกระบวนการแปรรูปน้อยที่สุดหรือไม่ผ่านการแปรรูปเลย

ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเรียกอาหารเหล่านี้ว่า อาหารจากพืชและไม่ปรุงแต่งเป็นหลัก (Plant-based whole food)

สัตว์โลกที่แข็งแรงที่สุดหรือสัตว์ที่มีสายพันธุ์และวิวัฒนาการใกล้เคียงกับเรามากที่สุดอย่างกอริลล่า ชิมแปนซี ช้าง ฮิปโปและม้า ต่างก็ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ ปลา ไข่ ผลิตภัณฑ์จากนม น้ำตาล น้ำมันและเกลือในปริมาณที่มากเกินไป ลูกน้อยของคุณก็ไม่จำเป็นต้องรับประทานสิ่งเหล่านี้เช่นกัน แล้วพวกเราและบุตรหลานของเราควรรับประทานอะไรเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพที่ดี
แล้วพวกเราและบุตรหลานของเราควรรับประทานอะไรเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพที่ดี

รับประทานอาหารจากพืชและไม่ปรุงแต่งเป็นหลักเท่านั้น

สิ่งที่คุณได้รับรู้หรืออ่านมาจากที่ต่าง ๆ กันนั้น ให้ข้อมูลที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหม? การหาข้อมูลจากหลายแหล่งอาจทำให้คุณสับสนและชี้นำให้คุณเข้าใจไปผิดทาง อย่าเชื่อบทความในหนังสือพิมพ์ บทความในเว็บบล็อก บทความจากเว็บไซต์ต่าง ๆ หรือแม้แต่ผลการค้นหาจาก Google จนกว่าคุณจะได้อ่านความคิดเห็นจากนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญแล้วกลับไปตรวจสอบกับแหล่งที่มาของข้อมูลเหล่านั้นอีกครั้ง ว่าตรงกับความคิดเห็นของนักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญและผลจากการศึกษาวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิทยาศาสตร์หรือไม่

ผู้เชี่ยวชาญหมายถึงใครบ้าง?

ผู้เชี่ยวชาญหมายถึงบุคคลที่:
  • เป็นผู้ดำเนินการวิจัยโดยไม่ได้รับเงินทุนจากบริษัทต่าง ๆ ที่ได้รับผลประโยชน์จากงานวิจัยนั้น ๆ เช่น สมาคมผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ กลุ่มสหกรณ์ ผู้ค้าไข่หรือกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมเนย
  • เป็นผู้ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานการค้นพบและงานวิจัยของพวกเขาในวารสารทางวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์ที่เป็นทางการ
  • เป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในสายงานหรืออยู่ส่วนที่ศึกษาและวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องมาเป็นระยะเวลายาวนาน

สิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญบอก

นี่คือสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญเด็กและแพทย์คนอื่นๆกล่าวเกี่ยวกับอาหารจากพืชทั้งส่วน:

นายแพทย์ โจเอล เฟอร์แมน ผู้เชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว นักพูดและผู้เขียนหนังสือหลายเล่มรวมไปถึงหนังสือ “Disease-Proof your Child” นอกจากนี้เขายังทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการส่วนงานวิจัยของมูลนิธิวิจัยสารอาหารอีกด้วย

“จากงานวิจัยล่าสุดมีเหตุผลสนับสนุนข้อยืนยันที่ว่า โรคมะเร็งในผู้ใหญ่โดยส่วนใหญ่แล้ว มีความสัมพันธ์กับการรับประทานอาหารในปริมาณที่มากเกินไป รับประทานผักและผลไม้ในปริมาณน้อยและการรับประทานอาหารประเภทนมเนย เนื้อและอาหารแปรรูปในช่วงวัยเด็กมากเกินไป”

“วิธีง่ายที่สุดที่คุณสามารถทำได้เพื่อปรับปรุงแนวทางการจัดการโภชนาการในครอบครัวของคุณคือการลดปริมาณโปรตีนและไขมันที่มาจากเนื้อสัตว์ลงและเพิ่มปริมาณโปรตีนและไขมันจากพืชเข้าไปทดแทน เนื่องจากภายในพืชผักมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายในปริมาณสูง”

พญ. นาตาลี เกียรี กุมารแพทย์และ ดร. ออซ การ์เซีย ที่ปรึกษาด้านโภชนาการที่มีชื่อเสียงระดับโลก ทั้งสองท่านเป็นผู้เขียนหนังสือเรื่อง “The Food Cure For Kids”

“ผลจากการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่า การบริโภคนมที่ผ่านการแปรรูปในรูปแบบต่าง ๆ และการบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมที่มากเกินไปเป็นตัวการของปัญหาสุขภาพมากมายในเด็กเมื่อพวกเขาอายุมากขึ้น เช่น โรคเบาหวาน โรคภูมิแพ้ ความบกพร่องของระบบสืบพันธุ์และโรคมะเร็ง”

นายแพทย์ Benjamin Spock กุมารแพทย์และผู้เขียนหนังสือหลายเล่ม เช่น การดูแลทารกและเด็กเล็ก (Baby and Child care) และ การให้อาหารทารกและเด็ก (Feeding your Baby and Child)

“ตอนนี้เราต่างทราบดีว่าอาหารจากเนื้อสัตว์ ก่อให้เกิดอันตราย เด็ก ๆ สามารถรับโปรตีนและธาตุเหล็กปริมาณมากจากการรับประทานอาหารประเภทผัก ผลไม้และธัญพืชต่าง ๆ ซึ่งปราศจากไขมันและคอเลสเตอรอลเช่นที่พบในผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้เด็กที่มีอายุมากกว่า 2 ปีรับประทานผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนมและเนย เพราะยังมีแหล่งแคลเซียมอื่น ๆ ในผักผลไม้ที่ให้ประโยชน์มากมายอย่างที่ผลิตภัณฑ์จากนมและเนยไม่มี”

ผู้เชี่ยวชาญต่างๆเห็นพ้องต้องกันในเรื่องของประโยชน์นานับประการจากการรับประทานอาหารจากพืชทั้งส่วน

ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการจัดการด้านโภชนาการมีความสำคัญและส่งผลต่อสุขภาพของคุณ

มีผลการศึกษาและงานวิจัยหลายงาน แสดงให้เห็นว่าการรับประทานอาหารจากพืชและไม่ปรุงแต่งเป็นหลักสามารถช่วยป้องกันและลดอัตราการป่วยด้วยโรคร้ายในโลกให้ลดลงได้

ไม่เพียงเท่านี้ อาหารจากพืชและไม่ปรุงแต่งเป็นหลักมีประสิทธิภาพมากกว่าการรักษาด้วยยาและการผ่าตัดในการป้องกันและบรรเทาอาการของโรคร้าย นี่คือความคิดเห็นบางส่วนจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ ตอนนี้คุณคงเข้าใจแล้วว่าการรับประทานจากพืชและไม่ปรุงแต่งเป็นหลักนั้นดีที่สุด

และนี่คือทั้งหมด ตอนนี้คุณคงเข้าใจแล้วว่าแนวทางการรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบทำมาจากพืชทั้งหมดนั้นดีที่สุด

อ่านPlant-Based Whole food คืออะไร?เพื่อศึกษาว่าอาหารจากพืชและไม่ปรุงแต่งเป็นหลักนั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง?